ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletรายละเอียดการเป็นสมาชิก
bulletกาลโยค
bulletโหราศาสตร์ไทย
dot
dot
bulletรับพยากรณ์ใน/นอกสถานที่
bulletหมอชิตแนะนำ
bulletโชคลาภจากดวงดาว
bulletดวงพิชัยสงคราม
bulletหยกเสริมดวง
bulletเครื่องรางดารานพเก้า
bulletหนังสือแนะนำ
dot
dot
bulletรับพยากรณ์ดวงชะตา
bulletตั้งชื่อ-เปลื่ยนชื่อ
bulletผูกดวงพิชัยสงคราม
bulletบริการตั้งศาล-ถอนศาล
bulletบริการออกฤกษ์มงคล
bulletสนใจลงพื้นที่โฆษณากับเรา
dot
dot
bulletบทความจากหมอชิต
bulletฤกษ์งามยามดี
bulletดิถีดีและร้ายประจำวัน
bulletเวลาดีในแต่ละวัน
bulletกำเนิดจักรราศี
bulletกฎเกณฑ์โหราศาสตร์
bulletเทวะกำเนิดแห่งดาวพระเคราะห์
bulletการแบ่งจักรราศี
bulletมาตรฐานดาวเคราะห์
bulletอันโตนาที
bulletวิธีคำนวนสมผุสลัคนา
bulletโหราศาสตร์ว่าด้วยเรือนราศี
bulletโหราศาสตร์ว่าด้วยเรือนชะตา
bulletตำแหน่งมาตรฐานแห่งดวงดาว
bulletความสัมพันธุ์แห่งดวงดาว
bulletดวงพินทุบาทว์
bulletกลุ่มดาวฤกษ์
bulletปีนักษัตร-คู่สมพงศ์
bulletลัคณากับดวงชะตา
bulletคัมภีร์มหากาลโยค
bulletอธิกวาร - อธิกสุรทิน - อธิกมาส
dot
dot
bulletผลิตภัณฑ์สมุนไพร
bulletสุขภาพกับสมุนไพร
bulletกินดีอยู่ดี
bulletอาหารสมุนไพรปรับธาตุ
bulletสมุนไพรบำบัดรักษา
dot
dot
bulletบทสวดมนต์บูชาพระ
bulletบทสวมนต์บุชาเทพ
bulletธรรมจากอริยสงฆ์
bulletฟังธรรมออนไลน์
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
dot
dot
bulletสถาบันโหรประเทศไทย
bulletอ.สุทธา พิมลยรรยง
bulletอ.ชญานุช สาคเรศศ์
dot
dot
bulletwww.payakorn.com
bulletwww.mahamodo.com
bulletwww.horawej.com
dot
dot
bulletwww.sanook.com
bulletwww.kapook.com
bulletwww.mthai.com
bulletwww.ดูหมอ.com
bulletwww.guidehub.in.th
bulletwww.dek-d.com
คัมภีร์มหากาลโยค

 

 คัมภีร์มหากาลโยค

                     การหาว่าในปีใด จะมีวันใดเป็นวันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ มีการคำนวณตามคัมภีร์กาลโยคดังนี้ 

ธงชัย ถ้าต้องการรู้ว่าในแต่ละปี ราศีใด วันใด ยามใด ดิถีใด และฤกษ์ใด จะเป็นธงชัย ให้ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลง เอา ๑๐ คูณ เอา ๓ บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์ดังกล่าวลงเป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวนได้แก่ ๗, ๘, ๑๒, ๓๐, และ ๒๗ หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะเป็นผลดังนี้
๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันธงชัย
๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นยามธงชัย
๑๒ หารเกณฑ์ เศษเป็นราศี ธงชัย
๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถี ธงชัย
๒๗ หารเกณฑ์ เศษเป็น ฤกษ์ ธงชัย

อธิบดี ให้ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลง เอา ๔๙๘ หาร ได้เศษเท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์ เป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวนหารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้ 


๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันอธิบดี
๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นยามอธิบดี
๑๒ หารเกณฑ์ เศษเป็นราศีอธิบดี
๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นฤกษ์อธิบดี

อุบาทว์ ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๐ คูณ เอา ๒ บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์เป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวน หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้
๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันอุบาทว์
๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นยามอุบาทว์
๑๒ หารเกณฑ์ เศษเป็นราศีอุบาทว์
๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถีอุบาทว์
๒๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นฤกษ์อุบาทว์

โลกาวินาศ ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๑๒๐ บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใด เป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์เป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวน หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้
๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันโลกาวินาศ
๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันยามโลกาวินาศ
๑๒ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันราศีโลกาวินาศ
๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันดิถีโลกาวินาศ
๒๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันฤกษ์โลกาวินาศ
ในทุกกรณีที่กล่าวมาแล้วถ้าหารได้เศษ ๐ ให้นับเศษเท่ากับจำนวนที่ใช้หารนั้น ๆ

 

ธงชัย - วันที่สำเร็จในผลดี หรือความดีทั้งหลาย ชัยชนะ มิ่งขวัญ ของหมู่คณะ
- เวลา ประกอบด้วยโชค ชัยชนะ หมายถึงชัยโชค
- ใช้กับสิ่งของ วัตถุ สถานที่
อธิบดี
- วันที่เป็นใหญ่ มีอำนาจในการปกครอง ควบคุมดูแล
- เวลา ประกอบด้วยโชค ความเป็นใหญ่
- ใช้กับบุคคล
อุบาทว์ -
วันที่ตกอยู่ในบ่วงกรรมอุปสรรค ทำการค้าไม่ขึ้น โชคร้าย
- เวลา ประกอบด้วยอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย สิ่งที่ไม่เป็นมงคล
- ใช้กับบุคคล

โลกาวินาศ
- วันที่วุ่นวาย ยุ่งยาก ระส่ำระสาย ความหายนะ สูญเสีย
- เวลา เข้าไปสู่อันตราย หรืออุปัทวันตราย ไม่เป็นมงคลต่อชุมชน หมู่คณะเป็นส่วนรวม
- ใช้กับสิ่งของ วัตถุ สถานที่

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.