ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletรายละเอียดการเป็นสมาชิก
bulletกาลโยค
bulletโหราศาสตร์ไทย
dot
dot
bulletโชคลาภจากดวงดาว
bulletดวงพิชัยสงคราม
bulletหยกเสริมดวง
bulletเครื่องรางดารานพเก้า
dot
dot
bulletตั้งชื่อ-เปลื่ยนชื่อ
bulletผูกดวงพิชัยสงคราม
bulletบริการตั้งศาล-ถอนศาล
bulletบริการออกฤกษ์มงคล
dot
dot
bulletบทความจากหมอชิต
bulletฤกษ์งามยามดี
bulletดิถีดีและร้ายประจำวัน
bulletเวลาดีในแต่ละวัน
bulletกำเนิดจักรราศี
bulletกฎเกณฑ์โหราศาสตร์
bulletเทวะกำเนิดแห่งดาวพระเคราะห์
bulletการแบ่งจักรราศี
bulletมาตรฐานดาวเคราะห์
bulletอันโตนาที
bulletวิธีคำนวนสมผุสลัคนา
bulletโหราศาสตร์ว่าด้วยเรือนราศี
bulletโหราศาสตร์ว่าด้วยเรือนชะตา
bulletตำแหน่งมาตรฐานแห่งดวงดาว
bulletความสัมพันธุ์แห่งดวงดาว
bulletดวงพินทุบาทว์
bulletกลุ่มดาวฤกษ์
bulletปีนักษัตร-คู่สมพงศ์
bulletลัคณากับดวงชะตา
bulletคัมภีร์มหากาลโยค
bulletอธิกวาร - อธิกสุรทิน - อธิกมาส
dot
dot
bulletสุขภาพกับสมุนไพร
bulletกินดีอยู่ดี
bulletอาหารสมุนไพรปรับธาตุ
bulletสมุนไพรบำบัดรักษา
dot
dot
bulletบทสวดมนต์บูชาพระ
bulletบทสวมนต์บุชาเทพ
bulletธรรมจากอริยสงฆ์
bulletฟังธรรมออนไลน์
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
dot
dot
bulletwww.payakorn.com
bulletwww.mahamodo.com
bulletwww.horawej.com
dot
dot
bulletwww.sanook.com
bulletwww.kapook.com
bulletwww.mthai.com
bulletwww.ดูหมอ.com
bulletwww.guidehub.in.th
bulletwww.dek-d.com
คัมภีร์มหากาลโยค

 

 คัมภีร์มหากาลโยค

                     การหาว่าในปีใด จะมีวันใดเป็นวันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ มีการคำนวณตามคัมภีร์กาลโยคดังนี้ 

ธงชัย ถ้าต้องการรู้ว่าในแต่ละปี ราศีใด วันใด ยามใด ดิถีใด และฤกษ์ใด จะเป็นธงชัย ให้ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลง เอา ๑๐ คูณ เอา ๓ บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์ดังกล่าวลงเป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวนได้แก่ ๗, ๘, ๑๒, ๓๐, และ ๒๗ หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะเป็นผลดังนี้
๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันธงชัย
๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นยามธงชัย
๑๒ หารเกณฑ์ เศษเป็นราศี ธงชัย
๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถี ธงชัย
๒๗ หารเกณฑ์ เศษเป็น ฤกษ์ ธงชัย

อธิบดี ให้ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลง เอา ๔๙๘ หาร ได้เศษเท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์ เป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวนหารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้ 


๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันอธิบดี
๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นยามอธิบดี
๑๒ หารเกณฑ์ เศษเป็นราศีอธิบดี
๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นฤกษ์อธิบดี

อุบาทว์ ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๐ คูณ เอา ๒ บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์เป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวน หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้
๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันอุบาทว์
๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นยามอุบาทว์
๑๒ หารเกณฑ์ เศษเป็นราศีอุบาทว์
๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถีอุบาทว์
๒๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นฤกษ์อุบาทว์

โลกาวินาศ ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๑๒๐ บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใด เป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์เป็น ๕ ฐาน เอาเลข ๕ จำนวน หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้
๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันโลกาวินาศ
๘ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันยามโลกาวินาศ
๑๒ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันราศีโลกาวินาศ
๓๐ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันดิถีโลกาวินาศ
๒๗ หารเกณฑ์ เศษเป็นวันฤกษ์โลกาวินาศ
ในทุกกรณีที่กล่าวมาแล้วถ้าหารได้เศษ ๐ ให้นับเศษเท่ากับจำนวนที่ใช้หารนั้น ๆ

 

ธงชัย - วันที่สำเร็จในผลดี หรือความดีทั้งหลาย ชัยชนะ มิ่งขวัญ ของหมู่คณะ
- เวลา ประกอบด้วยโชค ชัยชนะ หมายถึงชัยโชค
- ใช้กับสิ่งของ วัตถุ สถานที่
อธิบดี
- วันที่เป็นใหญ่ มีอำนาจในการปกครอง ควบคุมดูแล
- เวลา ประกอบด้วยโชค ความเป็นใหญ่
- ใช้กับบุคคล
อุบาทว์ -
วันที่ตกอยู่ในบ่วงกรรมอุปสรรค ทำการค้าไม่ขึ้น โชคร้าย
- เวลา ประกอบด้วยอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย สิ่งที่ไม่เป็นมงคล
- ใช้กับบุคคล

โลกาวินาศ
- วันที่วุ่นวาย ยุ่งยาก ระส่ำระสาย ความหายนะ สูญเสีย
- เวลา เข้าไปสู่อันตราย หรืออุปัทวันตราย ไม่เป็นมงคลต่อชุมชน หมู่คณะเป็นส่วนรวม
- ใช้กับสิ่งของ วัตถุ สถานที่

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.