เปิดอบรมวิชาเลขเจ็ดตัวทักษากาลโยค
วิชาดวงจักรราศี
โดยหมอชิต บางบำหรุ

   และวิชาตุ๊กตาไขนามมอญ
อ.รุ้งแสงวรรณ
 
หลักสูตรวิชาละ 3 เดือน
เรียนทุกวันอาทิตย์
เข้า 9.30 - 12.30 น.วิชาเลข 7 ตัวทักษากาลโยค 
13.00 - 15.00 น. วิชาดวงจักรราศี  และ ตุ๊กตาไขนามมอญ
อัตราค่าเรียนวิชาละ 3000.-บาท จบหลักสูตรมีวุฒิบัตรรับรอง

 

 

 คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก